Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/06/2018 22:13, số lượt xem: 113

Chờ bên đó một nàng
Lời hứa hẹn anh sang
Khi gió mưa ngừng đổ
Anh nhớ về với nàng
Đếm từng ngày đêm sang
Đã mấy năm xa nàng
Thủ đức trời góc đó
Từ Úc ngồi ngó sang
Đếm từng ngày mình thương
Hỏi lòng sao không buồn
Thủ Đức xa bên ấy
Một người một trời phương
Đếm tiếng lòng từng đêm
Gọi một tiếng Thơ thương
Đêm nào lòng vẫn gọi
Tiếng lòng nói thương em