Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/09/2018 20:52, số lượt xem: 102

Cho lòng thương mến một người
Dù đã cách trở xa nơi bến bờ
Lời yêu anh thấy chẳng thừa
Đêm nào cũng thiếu ngóng mơ em về
Xa xôi trời tặng tình chia
Xa xôi xa cả canh khuya vắng nàng
Xa nhau hạt nắng cũng buồn
Xa nhau ngồi viết nội tâm từng dòng
Xa nhau với tiếng gọi thầm
Xa nhau mới biết lòng cần bao la
Xa nhau như thấy thiệt thua
Xa nhau như thấy cay chua đủ mùi
Xa nhau đứng đứng ngồi ngồi
Xa nhau ngồi ngó khung trời sầu mang
Xa nhau mới thấy tiếc nàng
Xa nhau mới thấy tiếng than trong lòng