Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/08/2018 21:42, số lượt xem: 69

Khúc đời phủ cả lời than
Khúc đời sao lại thương nàng hơn ai
Khúc đời với tiếng thở dài
Khúc đời chẳng biết hỏi ai đêm về
Khúc đời yêu lại cách xa
Khúc đời ngó xuống thật là khó khăn
Khúc đời chỉ thấy sương thăm
Khúc đời sao lại mấy năm buồn sầu
Khúc đời ngập phủ cơn ngâu
Khúc đời chỉ thấy lời sầu lời than
Khúc đời thơ thẩn mấy năm
Khúc đời chỉ có đêm nằm mình anh
Khúc đời trà chén đêm thanh
Khúc đời chỉ thấy lăn tăn trong lòng
Khúc đời vẽ mãi chẳng xong
Khúc đời mưa đổ mấy năm vẫn còn