Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/08/2018 19:49, số lượt xem: 124

Mua đâu hình bóng cho mê
Đêm nay ngồi xuống tỉ tê một mình
Đêm nay chẳng thấy trăng thương
Đêm nay ngồi xuống đã vương mấy mùa
Đêm nay hồn dạo trời khuya
Đêm nay sương đổ mịt mờ khắp nơi
Đêm nay ngó chẳng thấy trời
Đêm nay ngồi xuống chẳng vui chút nào
Đêm nay lòng nhớ biết bao
Đêm nay nghe tiếng nghẹn ngào trong tâm
Đêm nay ngồi xuống một thân
Đêm nay viết xuống lời mong trong lòng
Đêm nay lòng thấy sầu đông
Đêm nay thấy tiếng thì thầm trên môi
Đêm nay than thở với trời
Đêm nay lòng nhớ chẳng vơi chút nào