Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/07/2018 20:36, số lượt xem: 126

Mong sao khỏi đêm ngóng trời
Mong sao cho gặp lứa đôi mai về
Đừng cho duyên số lẻ khuya
Đừng cho chiều xuống đường về vắng em
Đừng cho mưa đổ trời sương
Để anh được ngó cuối đường chờ nhau
Anh còn nhớ mãi ngày đầu
Anh còn nhớ mãi lời đầu mình trao
Đêm về lòng vẫn xôn xao
Những lời mình hứa mình trao ngày đâu
Trải qua đã mấy năm thâu
Mỗi đêm ngồi nhớ thêm sầu nhớ em
Đừng cho xa cách con tim
Để cho lòng nhớ chỉ in một người
Yêu thương chỉ có một lời
Một người mình tặng một lời không hai