Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/08/2018 19:16, số lượt xem: 106

Biết khi sương phủ trăng khuya
Biết khi đuờng ngõ mịt mù bão mưa
Biết khi mình vắng đêm thừa
Biết khi yêu nhớ như thua bước đời
Biết khi yêu bóng xa xôi
Biết khi ngó lá rụng rơi thu về
Biết khi trời đổ bão mưa
Biết khi ngày vắng đêm thừa xa nhau
Biết khi từng hạt yêu sầu
Biết sao đêm đến thấy nhau mơ về
Biết đêm lạnh giá bờ mi
Biết ai qua lại phân chia gửi lời
Biết đêm trăng khuất bầu trời
Biết bóng em đó xa xôi cuối trời
Biết một mình sống chẳng vui
Biết dòng thơ đó gọn lời thương em