Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/07/2018 21:44, số lượt xem: 143

Ai ngồi thương tiếc đêm sang
Ai trao hình bóng một nàng cho mơ
Ai trao lời gọi nhớ khuya
Ai trao hình bóng cho mê qua mùa
Ai đổ sương ngập đường đi
Ai gọi đông tới để đêm lạnh lùng
Ai tìm trăng gặp đêm đông
Ai cho anh gửi lời thầm nhớ em
Biết sao đêm vắng mình anh
Biết sao từng chuyện lăn tăn trong lòng
Biết sao mình vắng mấy năm
Biết sao cho giảm tiếng thầm thương yêu
Biết sao đêm đến bao điều
Biết sao cơn lạnh bao nhiêu nhớ nàng
Biết sao sương lạnh trời trang
Biết sao anh nhớ bóng nàng chẳng quên