Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/08/2018 19:15, số lượt xem: 85

Biết nhớ gọi mãi chẳng say
Biết nhớ đêm đến thêm say bóng nàng
Biết nhớ hình bóng mịn màng
Biết nhớ đã mấy năm sang xa rồi
Biết nhớ đêm đứng lại ngồi
Biết nhớ đếm tiếng thở dài ngày đêm
Biết nhớ rõ nét bóng em
Biết nhớ để ngắm cho thèm đêm sang
Biết nhớ giấc mơ có nàng
Biết khi tỉnh giấc anh choàng gọi tên
Biết khi buồn bã mình anh
Biết khi anh sống một thân xa người
Biết khi ngồi ngó mùa trôi
Biết khi xuân đến bỏ rơi hoa nàng
Biết khi xuân vắng thu sang
Biết khi ngó lá lang thang bên lề