Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/07/2018 21:48, số lượt xem: 161

Biết yêu thổn thức đêm chờ
Biết trà không chủ bơ vơ canh dài
Biết trăng buồn vắng ngủ rồi
Biết anh thì vẫn còn ngồi nhớ em
Biết yêu xa cách thêm thèm
Biết lòng thì vẫn tối đen nhớ người
Biết sương đông phủ trắng ngời
Biết trăng sao đó chẳng ngồi bạn anh
Biết đêm lạnh giá vắng tanh
Biết rồi đêm nữa mình anh thơ đề
Biết rồi đêm nữa ngồi khuya
Biết rồi đêm nữa đậm đìa nhớ em
Biết rồi đông đã đến thăm
Biết rồi lòng vẫn chờ trông một người
Biết rồi anh hứa thương người
Biết rồi yêu quý chẳng vơi chút nào