Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/07/2018 21:36, số lượt xem: 120

Tặng nhau xuân đến hoa cười
Tặng nhau tặng cả lòng người không xuân
Tặng nhau từng nỗi buồn tâm
Tặng nhau hình bóng chẳng gần lại xa
Tặng nhau trăng tồi mờ khuya
Tặng nhau tặng cả đường đi xa nàng
Tặng nhau một bóng bên đàng
Tặng nhau yêu nhớ sang ngang bến bờ
Tặng nhau từng phút đợi chờ
Tặng nhau cả giấc mơ say nghẹn ngào
Tặng nhau cả giấc chiêm bao
Tặng nhau từng tiếng nghẹn ngào chờ trông
Tặng nhau tặng cả niềm mong
Tặng nhau tặng cả lời thầm đêm sang
Tặng nhau một bóng xinh nàng
Tặng nhau tặng nỗi đêm sang vắng hồn