Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/07/2018 21:21, số lượt xem: 103

Một bóng anh nhớ đến khuya
Một bóng anh vẫn gửi về lời thương
Một bóng đã mấy năm quen
Một bóng anh vẫn thầm thương từng ngày
Một bóng gợn cảnh tình say
Một bóng ghi xuống đêm này trên thơ
Một bóng cầu khấn trong mơ
Một bóng hồn vẫn đêm về tìm em
Một bóng đã mấy mùa sang
Một bóng anh vẫn thương nàng hơn ai
Một bóng nhớ trộm đêm nay
Một bóng như thấy thương rầy tiếc mong
Một bóng ghi mãi trong lòng
Một bóng hồn thấy long đong từng mùa
Một bóng lòng thấy cay chua
Một bóng anh quý đong đưa cuối trời