Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/07/2018 21:14, số lượt xem: 95

Nhớ khi thơ thẩn chẳng vui
Nhớ hồn lang đãng trôi sang bến bờ
Nhớ lúc ngồi xuống đề thơ
Nhớ lời quen biết giấc mơ ban đầu
Nhớ đêm thanh vắng lòng sầu vấn vương
Nhớ khi chiều lạnh bên đường
Nhớ lời em nói em thương thương hoài
Nhớ tiếng trò chuyện đêm dài
Nhớ lòng chan chứa nhớ lời em lo
Nhớ khi trời đổi qua mùa
Nhớ lòng thương tiếc rầy vò lòng em
Nhớ lời hẹn hứa em thương
Nhớ gom lời hứa ấm yên đêm ngày
Nhớ gom cho gọn ngày mai
Nhớ đôi lòng đã ngóng hoài bên nhau
Nhớ đêm đừng để lòng sầu
Nhớ đêm đừng để cơn ngâu quá dài