Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/07/2018 21:06, số lượt xem: 103

Xa nhau mãi tít bên kia
Xa nhau ngồi ngóng trăng khuya gửi lòng
Xa nhau đêm ngóng ngày trông
Xa nhau đã tới mùa đông năm này
Xa nhau nào biết hỏi ai
Xa nhau chỉ biết tiếc thay phút giờ
Xa nhau sương trắng trời khuya
Xa nhau ngồi xuống tỉ tê với trà
Xa nhau lòng đổ bão mưa
Xa nhau lòng thiếu lòng thừa ai hay
Xa nhau xa mãi từng ngày
Xa nhau xa cả cành cây lá vàng
Xa nhau sương phủ trắng màng
Xa nhau gọi cả hồn anh đêm về
Xa nhau ngồi ngó đường đi
Xa nhau ngồi tiếc ngồi khuya nhớ người