Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/07/2018 20:57, số lượt xem: 125

Xuân nào cũng vắng trăng tà
Xuân nào cũng thấy thiết tha nhớ nàng
Xuân nào cũng có mình đêm
Xuân nào cũng thấy chẳng im trong lòng
Xuân nào như thấy buồn tâm
Xuân nào chẳng thấy em gần lại xa
Xuân nào cũng ngồi cầu mơ
Xuân nào chẳng ngớt bơ vơ đêm về
Xuân nào trong giấc ngủ khuya
Xuân nào cũng thấy hồn đi chẳng về
Xuân nào lòng cũng đổ mưa
Xuân nào cũng thấy bờ mi lạnh sầu
Xuân nào cũng thấy nghẹn ngào
Xuân nào cũng thấy xôn xao ngập lòng
Xuân nào lòng cũng đợi mong
Xuân nào cũng thấy đêm nằm cầu xin