Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/07/2018 20:55, số lượt xem: 129

Yêu nhau sầu vắng chứ không
Lòng nào không nhớ không mong bên người
Từng mùa như báo năm trôi
Thủ Đức bên đó vẫn ngồi nhớ thương
Ngày ngày ngồi ngó cuối đường
Mang mang cơn lạnh gió sương ngập trời
Xuân sang vắng bóng em ngồi
Xuân nào anh cũng ngóng người bên kia
Xuân nào cũng một mình chia
Xuân nào cũng bạn trà ly một mình
Xuân nào cũng lại như không
Xuân nào chỉ thấy hoa xuân vui cười
Xuân nào lòng cũng nhớ ngươì
Xuân nào cũng chỉ đêm ngồi đề thơ
Xuân nào cũng ngồi đến khuya
Xuân nào cũng ngồi nhớ về nơi xa