Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/07/2018 20:49, số lượt xem: 100

Khỏi đêm ngồi xuống thở than
Một cô quen biết Việt Nam xa bờ
Thủ Đức nơi bến bờ kia
Một lòng một dạ đêm về nhớ nhau
Một quen một mến ngày đâu
Cầu cho bóng đó bao lâu vẫn còn
Gom vào một tấm lòng son
Ngày đêm ngồi ngóng ngồi bòn cho nhau
Bòn lời yêu nhớ bao lâu
Vẫn còn hình bóng ngâu ngâu trong lòng
Yêu xa yêu cách đêm mong
Nhiều đêm lòng thấy chợt choàng gọi tên
Ngồi đêm như thấy bóng em
Sương thu mờ vẽ bóng em trên trời
Lòng sao quá nhớ em ơi
Dù không được rõ bóng người theo sương