Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/07/2018 20:42, số lượt xem: 108

Cho anh một chút tình khuya
Cho anh một chút nhớ về miền xa
Cho anh một chút để mơ
Cho anh một chút đêm khuya nhớ hình
Cho anh chút nữa anh xin
Cho anh chút nữa anh đền lại cho
Cho anh một chút khỏi mưa
Cho anh một chút đềm thừa ấm yên
Cho anh một chút rõ em
Cho anh một chút đêm thèm khỏi xin
Trao nhau hình bóng dễ thương
Trao nhau cho nhớ cho vương lòng chờ
Trao nhau từng bước thẩn thơ
Trao nhau từng phút từng giờ khi xa
Trao nhau đã đến mấy mùa
Trao nhau yêu nhớ cay chua xa người