Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/03/2018 21:36, số lượt xem: 87

Tại sao lại phải là mình
Tại sao lại phải lạnh lùng từng đêm
Tại sao cách trở đôi bên
Tại sao duyên nợ đảo điên bao mùa
Tại sao đắng đủ cay chua
Tại sao trời đổ cơn mưa quá dài
Tại sao không nhớ để mời
Tại sao đêm đến hồn trôi lững lờ
Tại sao gom mãi trong mơ
Tại sao ghi xuống dòng thơ lạnh lùng
Tại sao lòng lại đợi mong
Tại sao chiều vắng đêm thanh lại buồn
Tại sao từng trạm nhớ em
Tại sao lại phải đôi bên ngóng chờ
Tại sao duyên có thiệt thua
Tại sao anh lại ghi thơ nhớ nàng

09:50 đêm 31.12.2013
tại sao trong lòng lại nhớ lại
một bóng xưa đêm nay