15.00
Đăng ngày 15/06/2017 20:49, số lượt xem: 101

Trong sương thu nào đó
Mây mùa vẫn đổ rơi
Mờ mờ trời cao ấy
Thu này lại nhớ người

Trong đêm nay ngồi xuống
Trong lòng chẳng thấy vui
In trong canh dài đó
Dòng thơ buồn buồn vơi

Trong lòng đêm thu ấy
Ngó thấy sương phủ đầy
Trắng ngàn bầu trời vắng
Lòng người sao ai hay

Trong cõi nhớ đêm nay
Mờ sương phủ bầu trời
Tìm người trong sương đó
Sao biết rõ là ai

10:30 đêm 12.05.2014
tìm bóng ai trong sương đêm đó, sao biết rõ là ai