Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/11/2016 19:51, số lượt xem: 151

Tìm đâu trong bước đời này
tìm đâu trong lúc đắng cay cuộc đời
tìm đâu trong lúc buồn vơi
tìm đâu trong lúc xa xôi cách bờ
tìm đâu trong lúc thẩn thơ
tìm đâu trong lúc tháng mùa xa nhau
tìm đâu canh vắng nghẹn ngào
tìm đâu lời nói lời chào khi xa
tìm đâu canh vắng trăng tà
tìm đâu nhiều lúc đêm khuya lạnh hồn
tìm đâu thơ thẩn đêm buông
tìm đâu nhiều lúc gió sương phủ mờ
tìm đâu cho ấm hồn khuya
tìm đâu cho lúc đêm về bên nhau
tìm đâu khỏi nhớ đêm sầu
tìm đâu cho biết bao lâu anh chờ

08:30 đêm 24.02.2015
ngôi bơ vơ nghĩ với duyên đời
đêm một mình ngồi