Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/07/2018 21:31, số lượt xem: 74

Táy máy cây bút cầm trên tay
Có gì trong lòng lạnh heo may
Mùa đông vừa trôi như nhắc nhủ
Hiên ngoài sương đổ lạnh bao vây

Táy máy cây bút để đâu đây
Dòng thơ in nét yêu thương gầy
Dài mãi thời gian trong đêm ngóng
Đề thơ thay lòng trong đêm nay

Táy máy trong lòng tiếng gọi ai
Trà trộn trà ly tiếng thờ dài
Rồi ngồi bân khuâng dài đêm đó
Sao gửi lòng nhớ tới tay người

Táy máy với nét bút đêm nay
Ngồi ghi dòng thơ lạnh lẽo say
Duyên tình thơ thương dài dòng đó
Ngập lòng cưng quý nói sao đây

08.00 giờ đêm 26.10.2016
lòng táy máy thơ thẩn nhớ người