Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/11/2017 20:44, số lượt xem: 85

Bóng ai phương trời đó
Ngọt ngào hồn đêm khuya
Lại quen nhau cho nhớ
Nhiều đêm lòng đổ mưa

Bóng ai xa phương ấy
Gió đưa hồn đong đưa
Hỏi ai trao cơn nhớ
Quen biết thiếu hay thừa

Bóng ai trong gió mưa
Giọt dài giọt ngắn thưa
Nén hương lòng đêm vắng
Thơ thẩn lạnh bờ mi

Bóng ai gọn trong mơ
Như gây cơn mộng hờ
Lại xa nhau phương đó
Sao biết ngóng trông chờ

08:30 đêm 22.05.2013
ngồi ngắm hình em ghi bài thơ này