Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/05/2018 21:25, số lượt xem: 150

Sao lòng sầu đêm nay
Ánh trăng tươi sắc đầy
Đầy sao trên trời đó
Lòng thấy chẳng vui say

Sao lòng sầu đêm nay
Cỏ cây ngủ im say
Chẳng cơn gió nào đến
Lòng cứ buồn đâu đây

Sao lòng sầu đêm nay
Bầu trời thanh chẳng mây
Trời im lìm đang ngủ
Lòng người lại tỉnh say

Sao lòng sầu đêm nay
Hạt trăng đổ rơi đầy
Ngó về cuối trời đó
Lòng nhớ em đêm nay

10.30 đêm 07.09.2016
đêm trời thanh càng nhớ em