Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/06/2017 20:20, số lượt xem: 129

Sao em vẫn còn đi
Đi đâu mà chẳng về
Còn lang thang đâu đó
Sợ quên đường ngõ về

Sao em biết thu về
Ngồi ghi thơ đêm khuya
Em thơ thẩn đâu đó
Đôi bên buồn ai chia

Sao em biết anh ghi
Sao biết lòng anh chờ
Nếu còn xa nhau mãi
Đôi hai dài trong mơ

Sao em thơ thẩn xa
Bỏ lại bao cảnh khuya
Đêm thu thêm buồn vắng
Em cũng chẳng quay về

10:30 đêm 20.03.2014
sao thu này thấy nhớ em