Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/03/2017 14:04, số lượt xem: 103

Sao anh nói với lòng lạnh lùng đêm
canh dài khuya ngập phủ mùi thương đêm
nghẹn ngùng lời trong lòng xa phương bến
từng đêm đến đêm nghe tiếng lòng đêm

Sao anh nói với trời nói từng đêm
nén hương lòng anh cầu cầu tới em
gửi từng đêm về góc miền trời ấy
mong em thấy em nhặt cõi lòng đêm

Sao anh nói lòng anh anh nhớ em
từ ngày quen bão mưa chẳng an lành
cơn bệnh tràn bão mưa phủ anh ấy
lòng anh thấy lo âu dài đêm thanh

Sao anh nói với tim đổ từng đêm
từng đêm sang giấc ngủ anh chẳng yên
nghẹn ngùng giấc mơ đêm trôi qua ấy
lòng anh lo bão mưa phủ ngập em

08:30 đêm 20.05.2015
lòng lo sợ bão mưa phủ rồi quên nhau