Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/10/2019 17:54, số lượt xem: 112

Nhớ nhớ ngày nào mình quen nhau
Gom gom ghi ghi sợ thay màu
Thầm thầm tên tên từng đêm gọi
Cầu cầu xin xin cho gần nhau
Chung chung một nhà để khỏi sầu
Mong mong ngày mai trôi đến mau
Để để khỏi đêm thầm thương gọi
Vọi vọi xa nhau sợ thay màu

08.30 đêm 27.02.2017
yêu mà xa hay ngồi ngó khung trời