Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/10/2018 20:41, số lượt xem: 67

Sắp tới đã mùa đông
Đường đời có ai chung
Lạnh lùng tuyết sương đó
Đêm ngủ lạnh giá phòng

Sắp tới đã mùa đông
Vẫn trôi nổi một thân
Một mình trong nhà đó
Chẳng một người viếng thăm

Sắp tới đã mùa đông
Như ngồi ngó bên sống
Chờ ngóng ai bên đó
Cho gọn cõi lòng mong

Sắp tới đã mùa đông
Bao giờ có em chung
Khỏi đem mong đêm nhớ
Giờ vẫn xa mãn phòng

10.30 đêm 09.11.2016
mùa đông sắp tới lòng thấy thêm lạnh lùng