Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/05/2018 21:05, số lượt xem: 89

Sắp sáng rồi đêm nay
Dòng thơ chưa đủ dài
Anh vẫn ngồi ghi xuống
Lòng người hỏi ai hay

Sắp sáng rồi đêm nay
Năm canh chưa đủ dài
Muốn cho đêm còn đó
Để anh ngắm chân trời

Sắp sáng rồi đêm nay
Cơn ngủ mất đâu đây
Hay anh đã bán nó
Mà chẳng có đêm nay

Sắp sáng rồi đêm nay
Vọng tiếng tên em hoài
Như đưa cơn nhắc nhủ
Đêm ngủ đã qua rồi

08.00 đêm 02.09.2016
sầu sầu với nội tâm đêm nay