Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/05/2017 09:58, số lượt xem: 113

Đứng bờ biển đứng ngó rộng mênh mông
Chẳng thấy bờ bến kia cho an lòng
Thấy áng mây chân trời đen mù đó
Lòng thấy lo thấy âu dài đêm thanh

Không bến bờ ngó qua thêm buồn tâm
Cầu yêu thương xa nhau được an lành
Mịt mù mây khói sương hai năm đã
Dù có xa có chờ đêm có nhau

Yêu thương nào một trạm dài thời gian
Ngó khung trời đêm khuya như lỡ làng
Xa tít mờ cuối trời bên em đó
Anh vẫn gom lòng yêu mãi thời gian

Ngó chân trời như không bến bờ sang
Hai năm buồn sầu vơi đêm buông màn
Bờ sông nào không bến sao trông ngóng
Duyên tình nào vẫn xa chỉ ngồi mong

09:00 đêm 02.12.2015
ngồi mong duyên tình sao cứ mãi xa nhau