Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/07/2017 22:34, số lượt xem: 110

Quen rồi ngày tháng trôi đi
Lòng người sao thấy lậm lỳ chẳng quên
Bao giờ cạnh số bên duyên
Thời gian chẳng thấy ấm yên chút nào
Đường tình gom lại sao trao
Đêm nay trời thắp đầy sao thấy buồn
Trời trong chẳng có ánh sương
Dạo chân vài bước bên đường đêm nay

10:15 đêm 04.06.2012
quen nhau thì đừng có quên nhau