Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/11/2017 21:10, số lượt xem: 116

Dòng thơ nhớ ai đêm khuya này
Dòng thơ từng nét chờ trao ai
Dòng thơ lang thang thơ ngây đó
Dòng thơ sao có có bóng người
Dòng thơ miên man trong đêm dài
Dòng thơ kiếm nhặt ánh trăng rơi
Dòng thơ lạnh lùng đong đưa đó
Dòng thơ phơi sương phủ thân người

11.30 đêm 26.05.2013
dòng thơ từng nét chờ trao em