Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/05/2017 22:50, số lượt xem: 154

Đường khuya phố buồn đêm
Xuân qua lại nhớ xuân
Tuần trăng lại chờ ngóng
Đêm về lại ngóng em

Ngày mai lại đến thêm
Gợn trong lòng nhớ thương
Ngày mai lại còn đến
Để lại hình bóng em

Từng đêm cũng vẫn đến
Để lại lòng nhớ thương
Gom mãi thời gian ấy
Đêm dài chỉ còn em

Tiếng lòng gọi vẫn đến
Từng đêm dài thời gian
Vẫn nghe tiếng lòng đó
Xôn xao dài qua đêm

08:00 đêm 20.05.2016
đường vắng phố buồn đêm