Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/10/2017 14:19, số lượt xem: 138

Yêu thương trăm bước nặng nề
Gặp nhau không nhớ hẹn thề sao mong
Nỗi thương nỗi tiếc thời gian
Vấn vương lòng mãi lầm than đêm dài
Sao biết đường ngõ gửi lời
Cuồng phong phủ ngập đâu nơi cho tìm
Cầu cho sóng lặng biển im
Bốn phương trời rộng ấm yên đêm dài
Cầu cho tiếng gọi tới người
Cầu cho mây gió đưa lời tới em
Khỏi cho đêm vắng lòng thương
Khỏi cho lòng nhớ thiếu thừa từng đêm
Hương lòng một nén cầu xin
Nhang trầm hương khói thêm buồn đêm khuya
Phận đời cách trở đôi chia
Phận lòng yêu nhớ sao vừa thời gian

09:10 đêm 01.03.2013
trong lòng thấy nặng mang, vấn vướng bóng ai đây