Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/07/2018 21:30, số lượt xem: 95

Phũ phàng hình bóng ai
Trăng treo lơ lửng trôi
Ngồi tiễn trăng đêm vắng
Bên anh chẳng ai ngồi

Phũ phàng nhớ tới ai
Lai láng đêm hồn trôi
Thơ thẩn bên trời đó
Tìm kiếm ai một người

Phũ phàng duyên tình đời
Mấy năm sống nội trôi
Vẫn còn một mình sống
Lòng phiêu bồng nhớ người

Phũ phàng đêm dài trôi
Chẳng ai qua lại mời
Ngồi ngó chân trời đó
Lòng anh có một người

10.00 giờ đêm 25.10.2016
lòng thơ thẩn cô đơn đêm nhớ người