Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/05/2018 21:37, số lượt xem: 86

Phút này anh đã ngồi từng đêm
Phút này đã trôi vào đêm thanh
Phút này trong đêm mịt mờ vắng
Phút này trong lòng lạnh lùng thêm

Phút này anh ngồi ngó trời đêm
Phút này anh ngồi cạn trà thơm
Phút này trong lòng ngập bão tố
Phút này tim đổ đổ nhớ em

Phút này ngồi xuống nhớ ngày quen
Phút này gọi thầm cho thương thêm
Phút này ngồi nhớ bao mùa đã
Phút này anh ngồi buồn bã đêm

Phút này đã trôi vào đêm thanh
Phút này ghi xuống dòng thơ đêm
Phút này lòng anh bão mưa đổ
Phút này gửi hồn cầu tới em

11.00 giờ đêm 09.09.2016
đêm nay ngồi ngó khung trời lòng nhớ tới ai đây