14.00
Đăng ngày 25/04/2017 12:37, số lượt xem: 107

Hai năm nay phòng ngủ lạnh phố phường
Trong lòng người man mắc buồn tha phương
Chồng chất đêm ngày nhớ lòng tha thiết
Biết sao trao sao gửi mối tình thương

Trong phòng ngủ hai năm vẫn vắng em
Gối chăn buồn đêm lạnh ngập lời than
Đã ngóng rồi xa rồi từng đêm xuống
Thêm cảnh buồn cảnh sầu phòng ngủ đêm

Phòng ngủ nào lạnh lẽo mãi thời gian
Gối chăn buồn than thở nhớ tới em
Đêm nào cơn gió chen lạnh lùng ấy
Lòng anh thấy buồn sầu khi vắng em

Trong phòng ngủ vẫn lạnh giá như sương
Phủ lời thầm lời gọi tiếng tên em
Trong cơn mộng cơn mơ chờ nhau ấy
Bao giờ trong phòng ngủ anh có em

08:00 đêm 17.11.2015
lạng lùng phòng ngủ một thân mấy
năm qua ngồi nghĩ thêm buồn sầu