Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/08/2017 21:24, số lượt xem: 104

Hồn trôi thơ thẩn đông đêm 
Trong lòng chẳng thấy lặng im chút nào
Đêm nay lòng thấy xôn xao 
Hạt sương óng ánh biết bao nhớ người 
Yêu thương trao tặng ai đây
Lòng còn in nét thương rầy nhớ nhung
Kiếm ai gửi ánh trăng đông 
Nhờ ai nhắn nhủ sương đông lạnh lùng

11.00 đêm 21.06.2012
mùa đông tới càng thêm nhớ em