Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/12/2017 19:52, số lượt xem: 126

Nhớ thương đã bao lâu
Bao giờ gặp gỡ nhau
Miền yêu thương đâu đó
Chờ duyên số bao lâu

Nhớ thương ngập lời than
Bóng em sợ phai tàn
Ngó sương phủ ngập đó
Nhạt nhoà theo thời gian

Nhớ thương bão mưa tràn
Ngồi ngó trạm thời gian
Mùa đông đã trôi đến
Vẫn không vết bóng nàng

Nhớ thương đã bao năm
Thấy nhau mới một lần
Dù gặp nhau sao nhớ
Dòng thơ dài thời gian

08:10 đêm 10.07.2013
nhớ một bóng người đã xa nhau lâu rồi