Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/05/2017 10:48, số lượt xem: 126

Thủ Đức đường ngõ nào xuôi về đâu
Quen nhau rồi hai năm biết bao lâu
Đường ngõ nào lối đi cho anh hỏi
Để anh tìm anh kiếm để gặp nhau

Anh vẫn nhớ từng đêm dài canh thâu
Thời gian xa lòng anh quá buồn sầu
Lòng nhớ mãi tìm đâu đêm buông vắng
Một mình thân thơ thẩn ngóng bao lâu

Thủ Đức xa lòng anh vẫn một màu
Đêm ngồi nghĩ nhớ em biết tìm đâu
Lặng lặng sầu từng giọt thời gian đã
Đôi mình vẫn vẫn xa để nhớ nhau

Thủ Đức ở bên trời nhớ mãi lâu
Mấy mùa sương rơi đổ phủ trắng màu
Thơ thẩn ngồi lang thang hồn khuya ấy
Thì thào tiếng trên môi mình nhớ nhau

09:30 đêm 19.12.2015
thơ về Thủ Đức Việt Nam