Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/06/2017 21:46, số lượt xem: 134

Nhớ gì mà mãi lâu
Mấy năm gợn cơn sầu
Hình ai phương trời đó
Nhớ mãi từng đêm thâu

Nhớ gì bằng nhớ nhau
Đêm đêm im lặng sầu
Ngồi ngó khung trời ấy
Bao mùa lá thay màu

Nhớ gì nhớ biết bao
Trong cơn mơ đêm nào
Dù xa nhau phương đó
Vẫn gọn trong chiêm bao

Nhớ gì mà trao nhau
In vết trong mơ nào
Thì thào gọi nhau đó
Chợt tỉnh nhớ biết bao

09:00 đêm 22.04.2014
nhớ gì bằng nhớ nhau đêm nay