Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/08/2017 21:46, số lượt xem: 103

Biết sao cho rõ bóng người 
Biết sao cho nhớ để gọi mời nhau
Thời gian phảng phất trôi mau
Đường tình duyên số biết đâu mà chờ
Thời gian nhờ vả giấc mơ
Từng trạm dài giấc mộng hờ đã lâu
Gửi ai cho tới lòng nhau
Nhắn ai cho khỏi đêm mong ngày chờ

10:05 đêm 27.06.2012
nhắn ai cho gọn lòng thương nửa đêm