Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/07/2017 22:12, số lượt xem: 139

Hoa báo xuân sang ngập phố phường
Sắc tươi hoa lá ngập màu thương
Đưa mùi qua đêm khuya lạnh vắng
Một mình thơ thẩn thấy buồn tâm

Hoa báo xuân sang lòng chẳng yên
Xa nhau để lại bước ưu phiền
Lụa là áo xuân muôn màu sắc
Trong lòng nhắc nhủ nhớ tới em

11.00 đêm 29.05.2012
thấy hoa thấy xuân lại nghĩ tới một mình sống