Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/06/2017 22:08, số lượt xem: 109

Nhắc nhủ lòng cho nhớ nhớ đừng quên
Biết xa nhau trong lòng vẫn cầu xin
Từng nén hương trôi xa trong canh nhớ
Hỏi bao giờ êm ấm gối chăn đêm

Nhắc nhủ lòng đêm vắng gọi thầm tên
Ghi từng trạm dòng thơ chẳng ngọt mềm
Xuân hạ thu đông tới từng trạm đó
Từng nét thơ lạnh lùng chẳng ấm yên

Nhắc nhủ lòng đêm buồn nhớ tới em
Nén hương lòng trôi mãi miền trời thương
Cuối trời xa bóng ai vấn vương đó
Trong cơn nhớ canh sầu gọi tên em

Nhắc nhủ lòng dù xa gọn lòng thương
Cảnh đông sang sương đổ lòng thêm buồn
Ngàn đêm xa lạnh lùng cơn mơ ngóng
Một lá lòng vẫn mong chờ tặng em

11:00 đêm 09.06.2014
chợt vương vấn bóng ai, đêm nay vẫn còn bệnh