Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/03/2018 21:16, số lượt xem: 160

Nghe tiếng hạt mưa đêm
Rơi đổ bên ngoài hiên
Hạt mỏng hạt thưa đó
Chẳng rõ tiếng gọi tên

Nghe tiếng lòng tiếng thương
Trà trộn hạt mưa đêm
Mà đua nhau rơi đổ
Tiếng lòng thêm nhớ em

Nghe tiếng mưa buồn thêm
Phủ ngập tiếng gọi em
Ẩm ướt hiên ngoài đó
Chẳng rõ lời anh thương

Nghe tiếng đổ trong tim
Đêm mưa phủ ngập thêm
Phủ cả tiếng anh đó
Sao trôi tới lòng em

10.00 đêm 21.07.2016
đêm nay nghe tiếng hạt mưa lòng thêm nhớ người