Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/05/2017 22:56, số lượt xem: 146

Ngồi ngó đoạn đời trôi
Đã yêu mấy năm trời
Bên đường anh vẫn kiếm
Lòng anh nhớ chẳng nguôi

Ngồi ngó khúc buồn vơi
Lòng nhớ khó buông lời
Thì thào trong lòng đó
Sao lòng anh được vui

Ngồi ngó bốn khung trời
Sao biết tìm em ơi
Khúc đoạn này chỉ có
Thơ thẩn một mình thôi

09.00 giờ đêm 23.06.2016
thấy buồn ngồi ngó xuống đời mình