Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/08/2016 14:59, số lượt xem: 207

Ngồi mãi chẳng thấy vui
mãi mãi thời gian rồi
vẫn còn ngồi nơi đó
mà lòng nhớ chẳng phai

Ngồi mãi mấy năm dài
bao mùa đông sương rơi
như ngồi ngóng ai đó
thời gian thêm buồn vơi

Ngồi ghi dòng thơ dài
biết bóng đó là ai
còn phảng phất đâu đó
nhiều đêm nhớ tới người

Ngồi thầm tên đó ai
ngồi gọi trong đêm dài
ngồi bơ vơ thầm nghĩ
trong lòng tri kỷ ai

10:15 đêm 16.07.2014
ngồi nhớ ai trong lòng đêm nay