Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/03/2018 20:24, số lượt xem: 136

Ngồi đây đã cuối mùa đông
Từng mùa đã đến xuôi vòng trong năm
Vẫn xa vẫn cách bóng em
Vơi sầu buồn vắng ai đền bên nhau
Đêm sang thắp nén linh sầu
Bão mưa thì chẳng trôi mau qua ngày
Vẫn còn lang đãng đâu đây
Vẫn còn phủ ngập tháng ngày buồn tâm
Ai thăm ai viếng bao lần
Ai chia ai sẻ nội tâm duyên tình
Từng ngày sinh sống một mình
Sầu sầu vắng vắng đêm thanh nhớ người
Ai qua cho gửi đôi lời
Chỉ có trăng đến trên trời cuối đông
Gửi ai cho gọn chuyện lòng
Gửi ai cho khỏi đêm mong tháng chờ

12.00 đêm 03.07.2016
ngồi ngó bầu trời đêm thấy lòng thêm sầu