Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/06/2018 22:14, số lượt xem: 110

Thu đến đến thăm ai
Mấy năm anh chẳng mời
Năm nay rồi lại đến
Lòng anh chẳng thấy vui

Thu đến đến thăm ai
Ngó thấy lá hiên ngoài
Lác đác rơi rụng xuống
Ngó buồn lắm thu ơi

Thu đến đến thăm ai
Hạt sương đổ khắp trời
Sao thu mang sương đến
Rồi phủ trắng khắp nơi

Thu đến đến thăm ai
Thu đừng phủ bóng người
Một bóng bên trời đó
Bóng đó người yêu tôi

11.00 đêm 04.10.2016
ngồi nhớ em đêm nay