Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/08/2016 18:53, số lượt xem: 202

Một tuần nữa xuân sang thấy xuân cười
cành cây nụ mầm khoe chào nhau vui
sắc bóng hoa đủ màu khoe nhau ngắm
đua nhau mời viếng thăm khách qua cười

Một tuần nữa bóng xuân đủ sắc tươi
trà trộn sắc phố phường đủ bóng người
mùa xuân qua phố phường còn vẫn nhớ
năm trước chờ vẫn ngóng bóng một người

Một tuần nữa sợ thiếu thiếu bóng ai
xuân nào vẽ cho anh một bóng người
xuân chỉ khoe sắc màu tươi cườì bóng
phố phường trang điểm sắc đùa nhau vui

Một tuần nữa không biết lòng sao vui
hay vẫn khuất bóng ai bóng một người
từng trạm vẫn còn ghi ghi đâu đó
ngóng xuần về xuân cười lòng chẳng vui

09:15 đêm 26.08.2014
ngồi nghĩ mùa xuân sắp tới năm nay chắc vẫn vắng em