Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/12/2017 20:25, số lượt xem: 92

Ngóng chờ ngóng mãi đến đâu
Em bỏ đi mãi bao lâu chẳng về
Thu đi đông tới chán chê
Vĩnh biệt nhau mãi ai chia nỗi buồn
Hẹn hò chi ngóng thời gian
Hồn trôi lang đãng mơ màng nhiều khi
Yêu thương sao mãi lợm lỳ
Ngóng ai chẳng biết thầm thì bờ môi
Giờ em phảng phất đâu nơi
Cùng ai nhặt hạt sương rơi đông này
Thời gian vắng bóng lâu rồi
Trao nhau cơn nhớ ngậm ngùi biết bao
Gió đưa cơn nhớ đêm nào
Duyên tình mọc cánh ngóng sao chẳng về

08:10 đêm 18.07.2013